Om oss

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med en rekke aktiviteter innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen.

Målt i produksjon er Aker BP et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Aker BP har 95 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 47 er operatørskap.

Aker BP har hovedkontor i Fornebuporten utenfor Oslo og kontorer i Trondheim, Stavanger, Oslo, Harstad og Sandnessjøen.

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKERBP’.