Vår virksomhet

Aker BP er et fullverdig oljeselskap med aktivitet innen leting, utbygging og drift på den norske kontinentalsokkelen. Vi bygger et av Europas største uavhengige oljeselskap, og etter sammenslåingen med BP Norge 1. desember 2016, vil selskapet ha 97 lisenser på norsk kontinentalsokkel (hvorav 46 er operatørskap) og ca. 723 millioner fat P50-reserver. Aker BP hadde, inklusive porteføljen fra BP Norge, en samlet 2015-produksjon på rundt 122 000 fat per dag.

Inntil fusjonen er fullført vil BP Norge operere som et selvstendig datterselskap til Aker BP.

Etter at fusjonen er fullført vil Aker BP være operatør for de produserende feltene Alvheim, Bøyla, Vilje, Volund, Jette, Ula, Hod, Tambar, Skarv og Valhall. Vi er også operatør for utbyggingen av Ivar Aasen-feltet, samt partner i Johan Sverdrup-feltet og har en aktiv letevirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Selskapet har en ambisiøs strategi for fortsatt vekst.

Aker BP har hovedkontor på Fornebuporten i Oslo og kontorer i Trondheim, Stavanger, Oslo og Harstad. Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKERBP’.