Produksjon

Aker BP er operatør for Alvheim, Bøyla, Vilje, Volund, Jette, Ula, Hod, Tambar, Skarv og Valhall – en betydelig produsent av olje og gass på norsk sokkel. Både det betydelige Valhall- og Alvheimfeltet kan fremheves som ekstra viktige for selskapet. Aker BP er et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa, målt i produksjon. Aker BP har 95 lisenser på norsk kontinentalsokkel, hvorav 47 er operatørskap.

Aker BP hadde, inklusive porteføljen fra BP Norge, en samlet 2015-produksjon på rundt 122 000 fat per dag.

Produksjonsskipet Alvheim

Alvheim FPSO

Olje- og gassfeltet Valhall

valhall_4ka3269