Alvheim

Aker BP er operatør for Alvheimfeltet med 65 prosent eierandel. Partnere i Alvheim er Norske ConocoPhillips AS med 20 prosent eierandel og Lundin Norway AS med 15 prosent.

Alvheimfeltet ligger i midtre Nordsjøen ved grensen til britisk sektor. Feltet består av funnene Kneler, Boa, Kameleon. Funnene Viper og Kobra er besluttet utbygget, og skal produseres på Alvheim fra 2016. Tilsammen er forventede utvinnbare reserver ca. 79 millioner fat oljeekvivalenter netto (ved årsslutt 2015) til Aker BP.

Alvheim FPSO

Alvheim FPSO

Alvheim er bygd ut med et produksjonsskip, Alvheim FPSO, og havbunnsbrønner. Feltene Vilje og Volund er knyttet opp til produksjonsskipet. Olje blir transportert fra feltet med bøyelaster og assosiert gass blir eksportert gjennom Scottish Area Gas Evacuation (SAGE) rørsystemet til St Fergus i Skottland.

Første olje og gass fra Alvheimfeltet kom 8. juni 2008. Alvheimfeltet omfatter ressursene i tre lisenser; 088 BS, 203 og 036 C. Havdypet i området er mellom 120 og 130 meter.

Funnene

Kameleon i lisens 203 ble funnet i 1998 med funnbrønn 24/6-2.

Boabrønnen i lisens 088BS ble boret i 2003 for å avgrense Kameleonfunnet. Brønnen, 24/6-4, påviste en 53 meter hydrokarbonkolonne, med ca 25 meter gass på toppen av 28 meter olje i høykvalitets sand. Boareservoaret ligger delvis på britisk sokkel og ressursene er unitisert mellom Alvheimgruppen og eierne på britisk side: Maersk Oil & Gas og Verus Petroleum.

Knelerbrønnen 25/4-7 i lisens 203 ble boret i 2003. Brønnen påviste ca. 48 meter olje i sand fra Heimdalformasjonen.Viper ble funnet med brønn 25/4-10S i 2009. Kobra, med brønn 25/7-5, ble funnet i 1997, begge i lisens 203. Funnene er besluttet utbygget i 2014, med oppstart i 2016.

Utbyggingen

Alvheimfeltet ble bygget ut i to faser. I fase én ble feltet bygget ut med ti produksjonsbrønner og to avlastingsbrønner for produsert vann.

Tre nye produksjonsbrønner ble ferdigstilt i fase to av boreprogrammet i 2010 og 2011.

I tillegg pågår utbyggingen av ytterlige to innfillbrønner. To innfillbrønner ble boret i 2011 og 2012. Tre brønner ble boret i 2016, den tri-laterale BoaKamNord-brønnen og de to Viper-Kobra-brønnene.

Viper og Kobra er bygget ut med to brønner som ble boret i 2016. Brønnene skal knyttes inn med en ny brønnramme via infrastrukturen på Volund tilbake til Alvheim FPSO.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

24/6-2 utvinningstillatelse 088 BS
24/6-4 utvinningstillatelse 203
25/4-7 utvinningstillatelse 036 C
25/4-10 S utvinningstillatelse 203
25/7-5

Oppdaget:

1998

Produksjonsstart:

Juni 2008

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 65% (operatør)
ConocoPhillips 20%
Lundin Norway 15%

Lisensperiode:

1996 – 2032

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no

alvheim