Hod

Hod er en enkel, vanligvis ubemannet brønnhodeplattform. Den fjernstyres fra Valhall 13 km unna, og var Nordsjøens første ubemannede plattform da produksjonen startet i august 1990. Plattformen veier totalt 3950 tonn, og er designet for oppjekkbar borerigg med en vanndybde på 72 meter. Hod har åtte brønnslisser og en produksjonskapasitet på 34.650 fat i døgnet.

I dag produserer Hod fra brønner boret fra Valhalls flanke-sør plattform. Alle brønnene på Hod plattformen er stengt i påvente av permanent plugging og fjerning. Både fjerning- og konsekvensutredningsplan ble sendt til Olje- og energidepartementet i 2015.

hod

Hod videreutvikling

BP Norge og partner Hess utreder Hodfeltets fremtid som en del av Valhall-områdets videre utvikling. Selv om betydelige volum av olje og gass er teknisk utvinnbare er dette marginalt økonomisk i dag og krever fortsatt teknologisk nyskapning og forbedret effektivitet for å utløse Hods fremtidige potensial. Hod er lokalisert i separat lisens, men løpende drift og mulig fremtidig utvikling er nært knyttet til Valhall.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

2/11 – utvinningstillatelse, 033, tildelt 1969

Oppdaget:

1974

On stream in:

1990

Rettighetshavere:

Aker BP ASA 37.5% (operatør)

Hess Norge AS 62.5%

Lisensperiode:

2020

Reservoarbergart:

Kalk


Les mer på Norskpetroleum.no