Ivar Aasen

Logo - Ivar AasenAker BP er operatør for Ivar Aasen-feltet. Produksjonen fra feltet startet 24. desember 2016.

Første olje fra Ivar Aasen-feltet kommer fire år etter at plan for utbygging og drift (PUD) ble levert.
Les mer om oppstarten av feltet.

Ivar Aasen-feltet ligger i den nordlige del av Nordsjøen, rundt 175 km vest for Karmøy og inneholder rundt 186 millioner fat oljeekvivalenter eksklusiv Hanz-forekomsten. Den skal bygges ut i fase to av Ivar Aasen-utbyggingen, og utgjør om lag 18 millioner fat oljeekvivalenter. Netto til Aker BP, inklusiv Hanz, utgjør rundt 71 millioner fat oljeekvivalenter.

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser i fem lisenser, PL 001B, PL028 B, PL242, PL338 og PL457. Unitiseringen av lisensene omfatter forekomstene i Ivar Aasen og West Cable. Hanz-forekomsten i lisens PL028 B omfattes ikke av unitiseringen.

Vanndybden er om lag 110 meter. Utbyggingen omfatter en produksjons-, bore- og boliginnretning (PDQ) med stålunderstell og en separat oppjekkbar rigg for boring og komplettering.

Innretningen har ekstra slisser for mulige tilleggsbrønner. Det er også tilrettelagt for tilkobling av en havbunnsramme som er planlagt for utbyggingen av Hanz, og for mulig utbygging av andre nærliggende funn.

I tråd med myndighetenes ønske er det en samordnet utbygging med nabofeltet Edvard Grieg. Olje og gass fra Ivar Aasen blir ferdigbehandlet og eksportert fra Grieg-plattformen, som også leverer strøm til Ivar Aasen.

Utvinningstillatelser:

Utbyggingen av Ivar Aasen omfatter ressurser fem lisenser, PL 001B, 028 B, 242, 338 og 457. Lisenshaverne i de fem feltene signerte i juni 2014 avtale som fastslår eierforholdet i den unitiserte utbyggingen.

Oppdaget:

2008

Beliggenhet:

Nordlige del av Nordsjøen, ca 175 kilometer vest for Karmøy.

Produksjonsstart:

24. desember 2016

Partnerskapet på Ivar Aasen:

Aker BP ASA – 34,7862%

Statoil ASA – 41, 4730%

Bayerngas Norge – 12,3173%

Wintershall Norge – 6,4651%

VNG Norge – 3,0230%

Lundin Norway – 1,3850%

OKEA – 0,5540%


Les mer på Norskpetroleum.no