Skarv

Skarv

Skarvfeltet ligger i Norskehavet, ca 210 kilometer fra Sandnessjøen på 350-450 m vanndyp. Feltet kom i produksjon i desember 2012 og produksjonsskipet Skarv (FPSO) har en forventet levetid på 25 år.

I 2015 har Skarv levert gode resultater på helse, miljø, ikkerhet og produsert mer enn planlagt.  Skarv har produsert ca. 55 millioner fat olje og ca. 11.5 milliarder sm3 gass ved utgangen av 2015. Maks oljeproduksjon lå på rundt 85 000 fat per dag på det meste og ligger nå i underkant av 50000 fat per dag. Gasseksporten nådde  ca. 13.4 Msm3 per dag i 2013 og er forventet å ligge på dette nivået ut 2016. Per i dag er det eksportkapasiteten gjennom gasslednings-systemet til Kårstø som har vært begrensningen.

1395182165064

Snadd-funnene

I 2014 ble det etablert en prosjektgruppe for å avklare en fremtidig utbyggingsløsning for Snadd Sør, -Nord og -Outer-funnene, som inneholder betydelige utvinnbare gassressurser. Testproduksjon fra brønn 6507/5-A-1 H (Snadd Nord-funnet) via Skarv FPSO pågår. En videreutvikling av Snadd med tilknytting til Skarv FPSO vil muliggjøre kapasitetsutnyttelse av Skarvskipets prosesseringskapasitet i flere år fremover. Vårt mål er å ta beslutning om videreføring (BOV) i løpet av første kvartal 2017 og levere plan for utbygging og drift i løpet av 2017 med produksjonsstart i 2020.

Utbyggingsløsing

Skarvfeltet er bygget ut med et produksjonsskip med lagrings- og lossekapasitet (FPSO) som er ankret til havbunnen.

Skarv FPSO

 • Fartøyslengde er 295 meter og bredde 51 meter
 • Innkvartering: 100 enkeltlugarer
 • 15 forankringsliner
 • 13 stigerør
 • Produksjonskapasitet olje: 85 000 fat per dag
 • Produksjonskapasitet gass: 22 mill. m3/dag (775mmscf/d)
 • Lagringskapasitet: 875 000 fat
 • Overstell: 18 000 tonn
 • Skrog: 49 000 tonn
 • Fortøyningssystem for dreiesylinder: 7000 tonn
 • Havbunnsbrønnrammer: 5

Transportløsning

 • 80 km lang 26” gass-grenrør til Åsgards transportsystem
 • Skytteltankerlasting av olje for direkte transport til markedet
 • Mulighet til å behandle gass fra tredjeparter

Kontor for driftsstøtte i Sandnessjøen

1395182039023

AKER BP har kontor for driftsstøtte på Horvnes forsyningsbase i Sandnessjøen. Kontoret er i Petro Næringshage og har fullt integrerte operasjonsmiljø som yter operasjonell og teknisk støtte til driften av Skarv FPSOFloating production, storage and offloading unit. Kontoret dekker flere disipliner som elektro og instrumentering, mekanisk, planlegging, HSE, innkjøp, logistikk og administrasjon.

Subseaverksted og lager

AKER BP og Statoil leier verksted og lager av Helgelandsbase. Vi har felles leieavtale med Helgelandsbase som har en varighet på 20 år (mvf S2015). Avtalen omfatter leie av 1750 M2 lokaler til verksted for vedlikehold av undervannsutstyr. I tillegg leies to lagerhaller på til sammen 3500 M2 for lagring av undervannsutstyr.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

PL159, PL212, PL212B og PL262

(delblokker 6507/6, 6507/5, 6507/3 og 6507/2

Oppdaget:

1998

Beliggenhet:

210 km fra Sandnessjøen der BPs forsyningsbase og støtteenhet er lokalisert Helikopterbase i Brønnøysund

Produksjonsstart:

Desember 2012

Rettighetshavere:

Aker AKER BPASA – 23.84%

Statoil ASA – 36,16%

DEA E&P Norge AS – 28,08%

PGNiG Norge AS – 11,92%

Lisensperiode:

2033

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no

Etter at PUD for Skarv ble godkjent i Stortinget i desember 2007 og frem til produksjonsstart desember 2012, ble en lang rekke aktiviteter gjennomført i Helgelandsregionen.
Les mer om lokale ringvirkninger