Ula

Ula er i dag et områdefeltsenter og behandler produksjonen fra feltene Tambar (2001), Blane (2007) Oselvar (2009). Neste felt for knytting til Ula blir trolig Centrica sitt Odafelt (tidligere Butch) som Aker BP nå er deleier i. Den 6.oktober 2016 passerte Ula 30 år i produksjon og har produsert over en halv milliard fat oljeekvivalenter

1455710272819

Utbyggingsløsning

Ula er et oljefelt som ligger på ca 70 meters vanndyp. Feltet har tre konvensjonelle stålinnretninger.

Ulaplattformene

1395182195226

Feltet har tre plattformer- boligplattform-boreplattform og produksjonsplattform- de ligger i rett linje etter hverandre og er forbundet med gangbroer. Heerema utførte installasjonen av stålunderstell og moduler. Haugesund Mekaniske Verft/Kaldnes de Groot utførte sammenkoblingen offshore.

Boligplattformen består av:

1456747701703

Stålunderstell: 3900 tonn, 4 bein, 94 m høyt bygget av Dragados y Construccciones SA, Cadiz, Spania, installert: juni 1985.

Dekksramme: bygget av Nymo Mek. Verksted, Grimstad (Oil Industry Services), installert: september 1985.

Boligmodul for 169 personer, med helikopterdekk, bygget av Gøtaverken Arendal, installert: september 1985.

Elektrisitets- og kontrollmodul bygget av Moss Rosenberg verft dekkets vekt 8000 tonn, installert: september 1985, gassturbin generatorer hver på 12.5 MW levert av Asea Stahl.To kraner.Bro til boreplattformen.Mange av lugarene er blitt oppgradert til enmannslugarer. En ny heis har også blitt installert.

Boreplattformen består av:

1455179418457

Stålunderstell: 4 bein, 4500 tonn, 94 m høyt bygget av Aker Verdal A/S, installert: juni 1985.

Dekksramme: bygget av Vindholmen Offshore A/S, installert: september 1985.

Boremodul og boretårn: bygget av Mercon Steel Structures B.V. Nederland, installert: september 1985.

Brønner: 8 produksjon og 6 vanninjeksjon er blitt boret av Smedvig Drilling, Stavanger, boringen begynte i juli 1986.

Toppdrevet boreutstyr er installert.

Slambehandlingsmodul: bygget av Trosvik Verksted A/S, installert: september 1985.

To kraner. Bro til produksjonsplattformen.

Boreplattformen på Ula er oppgradert. Det er installert ny sementeringsenhet, nye kontormoduler for borepersonellet og kontrollsystemet. Hovedutstyrspakken for boring er reklassifisert og overhalt.  Boreriggen ble oppgradert og resertifisert  i 2012/13 for å rekomplettere to brønner.  I 2014 er det utført betydelig brønnoverhaling og brønnservicearbeid, i tillegg er det boret en sidestegsbrønn. 

Produksjonsplattformen består av:

1455696215026

Stålunderstell: 4 bein, 3750 tonn, 94 m høyt bygget av Kværner Brug A/S Egersund, installert: juni 1985.

Dekksramme: bygget av Nord Offshore A/S, Sandnessjøen, installert: september 1985.

Separasjonsmodul og kompresjonsmodul: bygget av Charlton-Leslie Offshore Ltd. Storbritannia, installert: mars 1986.

Utstyrs- og vanninjeksjonsmodul: bygget av Press Production Systems, installert: mars 1986.

Fakkel: bygget av Nord Offshore Sandnessjøen, innstallert: mars 1986.

Produksjonskostnad: 7,3 milliarder (1986-kroner). Nytt fakkeltårn, laget av Kværner i Egersund, ble installert i 2015.

Behandlingsanlegget består av et system med høytrykk og mediumtrykk separatorer. Alle pumpene og det meste av annet roterende utstyr drives av elektriske motorer som forsynes med kraft fra hovedgeneratorene på boligplattformen. All produksjon måles på Ula før eksport. Driftsfilosofien er å re-injisere produsert vann til reservoaret for trykkstøtte. Når det ikke er mulig å re-injisere blir vannet renset før utslipp.

Testbrønnen fra Ula Trias har fått permanent produksjonstillatelse og inngår nå i den regulære brønnbasen.

Transportløsning

Oljen blir transportert i 20″ rørledning via Ekofisk til Teesside. All gass blir reinjisert i reservoaret for å øke oljeutvinningen.

Ulas gasskapasitet

Det eksisterende gassbehandlingsanlegget ble utvidet med en ny stor modul med toppdekk, turbiner og kompressorer i 2007 med oppstart medio 2008. Den totale kapasiteten for gasskompresjon er nå på 120 millioner standard kubikkfot per dag.

Tambarfeltet

Tambar er tilknyttet Ulafeltet som prosesserer oljen. Gassen fra Tambar injiseres i Ula-reservoaret. Tambar, som opereres av BP, startet produksjon via Ula i 3. kvartal 2001.

Planer utarbeides for gjennomføring av gassløftprosjektet for å stimulere produksjonen på Tambarfeltet.

Blanefeltet

Blane er tilknyttet Ulafeltet som prosesserer oljen. Gassen fra Blane injiseres i Ula-reservoaret. Blane, som opereres av Talisman, startet produksjon via Ula i 3. kvartal 2007.

Oselvarfeltet

Høsten 2009 ble det bestemt at Ula skal ta imot og behandle produksjonen fra Oselvarfelt som opereres av DONG. I 2011 ble det installert en hovedprosessmodul, ventilmodul og stigerør på Ula. Hovedmodulen er tilnærmet kopi av Blanemodulen. Produksjonen fra Oselvar via Ula startet 14. april 2012. Gassen fra Oselvar injiseres i Ula-reservoaret og utvider Ula’s vekselvise vann- og gassdrevne oljeproduksjon.

Oselvar ventes å avslutte sin produksjon i 2018 og den ledige Oselvarmodulen planlegges  brukt til å produsere Butch dersom endelig investeringsbeslutning tas i 2016.

Odafeltet (tidligere Butch)

I oktober 2015 bestemte Centrica og partnerne seg for å koble Butchfeltet til Ula, gitt at endelig investeringsbeslutning blir tatt i 4.kvartal 2016. Med injisering av gass fra Butch til reservoaret ventes produksjonen på Ula å kunne øke.

Blokk nr. og utvinningstillatelse:

7/12 – utvinningstillatelse, 019, tildelt 1965

7/12 – utvinningstillatelse, 019B, tildelt 1977

Oppdaget:

1976 – brønn 7/12-2

Produksjonsstart:

1986

Rettighetshavere:

Aker BP AS 80%

Dong Norge AS 20%

Lisensperiode:

2028

Reservoarbergart:

Sandstein


Les mer på Norskpetroleum.no